hỗ trợ trực tuyến

Hotline tư vấn:

0908 448677

Mrs. Vân Anh

   Skype   yahoo

Điện thoại: 0974122217

Email: tiengovinhphat@gmail.com

Mr.Vĩnh

   Skype   yahoo

Điện thoại: 0908448677

Email: tiengovinhphat@gmail.com

Video clip

  • Tiện Gỗ vĩnh phát

  • TIỆN GỖ

  • TIỆN SONG TRÒN

Dịch vụ

Hệ thống cửa mới hiện đại nhất 2016

Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tham dự..

Nông sản sạch, an toàn ở Việt Nam trở nên rất hiếm, làm sao để tìm ra

Nông sản sạch, an toàn ở Việt Nam trở nên rất hiếm, làm sao để tìm ra

Những chính sách hỗ trợ cụ thể sau đó sẽ được xây dựng, ban hành tạo sự đồng bộ trong triển khai

Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tham dự..

Xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể cho ngành Cơ khí Việt Nam

Xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể cho ngành Cơ khí Việt Nam

Những chính sách hỗ trợ cụ thể sau đó sẽ được xây dựng, ban hành tạo sự đồng bộ trong triển khai

Những chính sách hỗ trợ cụ thể sau đó sẽ được xây dựng, ban hành tạo sự đồng bộ trong triển khai

Nhà máy sản xuất được các loại thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện, dây chuyền thiết

Nhà máy sản xuất được các loại thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện, dây chuyền thiết bị cán thép